Nowo odkryty gatunek motyla nazwany na cześć Kopernika


Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli go w peruwiańskiej części Andów. Odkrytemu tam owadowi nadano łacińską nazwę Catasticta copernicus. Jest to zróżnicowany rodzaj motyli z rodziny Ceratodae, z których do chwili obecnej zidentyfikowano i opisano ponad 100 gatunków. Jak podaje dr Rafał Garlachi z Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, występuje on na obrzeżach lasów, na wysokości około 3500 m n.p.m.

Samce nowo odkrytych gatunków motyli są bardzo terytorialne i odstraszają inne owady od obszaru, w którym czekają na samice. Wybierają strategiczne pozycje na koronach drzew lub ostrych grzbietach górskich i aktywnie ich strzegą w godzinach popołudniowych. W zbiorach Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ znajdują się cztery osobniki Catasticta copernicus (trzy samce i jedna samica), a kolejnych 11 okazów znajduje się w innych zbiorach europejskich. Pierwszy okaz pozyskano w środkowym Peru w 2021 roku w ramach ekspedycji naukowej zorganizowanej przez badaczy ze szwedzkiego uniwersytetu w Lund. Profesor także brał udział w tej wyprawie. Tomasz Pyrcz z Instytutu Biomedycyny Zwierząt Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badany obszar jest niedostępnym obszarem Andów.

Gatunek Catasticta copernicus magazyn naukowy zootaxa Jest dziełem zespołu autorów, z których trzech jest pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *