Nowo odkryty gatunek motyla nazwany na cześć Kopernika


Catasticta copernicus – tak nazywa się nowy gatunek motyla odkryty w peruwiańskich Andach przez badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego na cześć Mikołaja Kopernika.

Catasticta to zróżnicowany rodzaj motyli z rodziny Catastica, obejmujący dotychczas zidentyfikowanych i opisanych ponad 100 gatunków. „Rodzaj ten przyciągnął uwagę wielu badaczy i wydaje się być dość dobrze znany. Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) zidentyfikowali jego nowy gatunek. Catasticta copernicus Występuje po stronie peruwiańskiej na wysokości około 3500 m n.p.m. granicy lasu” – czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej uczelni.

Samce Catasticta copernicus są bardzo terytorialne i wypędzają inne owady z obszaru, w którym czekają na samice. Wybierają strategiczne pozycje na koronach drzew lub ostrych grzbietach górskich i aktywnie ich strzegą w godzinach popołudniowych.

Dr Rafał Garlač, zastępca dyrektora Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiwonia, na stronie internetowej uczelni powiedział: „Odkrywanie nowych gatunków jest dużym wyzwaniem, ponieważ poziom wiedzy w wielu częściach świata jest w dalszym ciągu niewystarczający i wymaga intensywne badania mogą pomóc wypełnić tę lukę, zanim obszary te zostaną zniszczone przez ludzi i nieodwracalnie utracone. ”

W zbiorach Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ znajdują się cztery osobniki Catasticta copernicus (trzy samce i jedna samica), a kolejnych 11 okazów znajduje się w innych zbiorach europejskich.

Pierwszy okaz pozyskano w środkowym Peru w 2021 roku w ramach ekspedycji naukowej zorganizowanej przez Christera Fareusa z Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Profesor także brał udział w tej wyprawie. Tomasz Pyrcz z Instytutu Biomedycyny Zwierząt Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Badany obszar jest niezwykle trudno dostępnym obszarem Andów. Dotarcie do wcześniej niezbadanych miejsc wymagało użycia helikopterów i zaangażowania peruwiańskiego wojska. Podczas badań odkryto różne taksony należące do wielu innych gatunków motyli „” – podał uniwersytet.

Gatunek Catasticta copernicus został opisany w czasopiśmie naukowym Zootaxa (doi.org/10.11646/zootaxa.5336.4.4) przez zespół autorów będących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nadając temu motylowi imię naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego złożyli hołd wybitnemu i wszechstronnemu naukowcowi Mikołajowi Kopernikowi z okazji jego 550. urodzin.

Źródło: https://cep.uj.edu.pl
Źródło: https://cep.uj.edu.pl

„Każdy badacz, który odkrywa nowy dla nauki gatunek, ma przywilej nadania mu nazwy. Nazwa musi być zgodna z odpowiednim kodem, ale istnieje duża dowolność w jej znaczeniu.” – stwierdził dr Rafał Garlach z magazynu Nature. Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raz nazwanego nie można usunąć ani wymazać. Jej ślady pozostają na zawsze w literaturze naukowej. „Uhonorowanie kogoś poprzez zapożyczenie imienia lub nazwiska jest rodzajem pomnika, którego nie da się obalić” – stwierdził Gerlach.

Podkreślił, że droga do ustalenia, czy badany okaz należy do nowego gatunku, może być długa i trudna. „Przede wszystkim należy zweryfikować i sprawdzić informacje o znanych gatunkach we wszystkich dostępnych zbiorach i literaturze. Dotyczy to nie tylko danych morfologicznych i anatomicznych, ale także molekularnych i biochemicznych. „Wiąże się to często z koniecznością przeprowadzenia szeregu różnych analiz” – Gerlach. powiedział. Strona Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko wyniki wszystkich etapów mogą z całą pewnością potwierdzić odkrycie nowego gatunku. „Badania taksonomii to długi proces realizowany w bardzo wąskich dyscyplinach i są niezbędne do zrozumienia zależności ewolucyjnych” – wyjaśnił. (PAPKA)

Ach/myślę/Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *