Inwazyjny gatunek raków w Poznaniu na użytku ekologicznym Dębina II. Odłowiono ponad tysiąc osobników


Raki w stawie odławiano ręcznie i za pomocą pułapek. Ujęcia dokonał wyspecjalizowany zespół powołany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Cenny w akwariach, ale niebezpieczny dla dzikich ekosystemów

Raki z Luizjany to gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, ceniony w akwariach na całym świecie. Zwierzęta te są czasami porzucane. Mogą się przeludnić, pogryźć inne zwierzęta w akwarium, a właściciel może się nimi znudzić. Inwazyjne raki zagrażają rodzimym zwierzętom i zakłócają funkcjonowanie ekosystemu w szerszym zakresie.

Jest to prawdopodobnie miejsce o największym w Polsce zagęszczeniu inwazyjnych raków.

„Niestety, Dembina wydaje się mieć największą populację w kraju. Oprócz raków luizjańskich w poznańskiej Dembinie zadomowiły się także raki pasiaste, dlatego w tym roku złowiono ponad 1000 raków obu gatunków. Zdecydowanie dominowały raki luizjańskie.” powiedział dr inż. Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii PWSZ.

Uczelnia uznaje, że nie tylko Obszar Ekologiczny, ale także cała Puszcza Dębińska jest niezwykle cennym przyrodniczo obszarem zawierającym pozostałości dawnego boru łęgowego, który rośnie w Dolinie Warty i jest domem dla wielu gatunków chronionych, takich jak: jedna sprawa. Bardzo duża populacja płazów.

Raki to nie jedyny problem

„Niestety raki nie są pierwszym obcym gatunkiem, który został bezmyślnie wprowadzony przez człowieka, aby zagrozić temu wyjątkowemu ekosystemowi. Dwa lata temu w okolicy schwytano porzuconego żółwia ozdobnego” – powiedział dr Kaczmarski.

Naukowcy z UPP podkreślili potrzebę powtarzania odłowów raków z Luizjany w nadchodzących latach. Muszą także oszacować straty, jakie poniosły dotychczas populacje gatunków chronionych na skutek obecności raków.

Rak luizjański uznawany jest za jeden ze 100 najniebezpieczniejszych gatunków inwazyjnych w Europie. Odłowione raki wykorzystywane są do celów badawczych jako żywność w ośrodkach rehabilitacji zwierząt i ogrodach zoologicznych.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *