Nowy gatunek grzyba opisany dzięki badaniom mrówek


Naukowcy odkryli nowy gatunek grzyba, Formicomyces microglobosus. Zostało odizolowane od tzw. rzeczy. Między innymi woreczek policzkowy ćmy (Formica Polyctena), która żyje w podwarszawskich lasach.

Naukowcy opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie Fungal Biology. Autorami publikacji są Igor Siedlecki, Maria Majchrowska, Alicja Okrasińska i Julia Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Marcin Piątek i Magdalena Owczarek-Kościelniak z Instytutu Botaniki. W. Zafar Pan.

W informacji przesłanej do Nauki w Polsce autorzy badania zauważają, że wiele grzybów wchodzi w interakcję z mrówkami.

„Wiemy o grzybach pasożytujących na mrówkach, takich jak Pandoraformicae i Cordyceps sinensis (Ophiocordyceps spp.), które są przedstawicielami rzędu owadów Futhora i mogą szybko spowodować śmierć zakażonych owadów. Grzyby mogą też działać mutualistycznie, co oznacza, że ​​wzajemnie się zwalczają. Jak dotąd najbliższy związek między mrówkami grzybowymi a grzybami z rodziny Halacidae stwierdzono w liściach zebranych z mrowisk przez łowców grzybów. Stosunkowo niedawno opisanym przykładem interakcji z grzybami jest uprawa tych grzybów odżywczych należące do rodziny Trichomeriaceae, do której zalicza się tzw. „czarne drożdże”, odkryto na ścianach budowanych przez nie mrówek. Rosną przez tekturowe ściany, zwiększając siłę mrowiska i chroniąc je przed zniszczeniem spowodowanym np. ulewnym deszczem. Jak dotąd przykłady takich interakcji odnotowano głównie w regionach tropikalnych” – wyjaśniają.

Naukowcy ci dodają, że jednym z najpowszechniejszych gatunków mrówek w umiarkowanych strefach klimatycznych są mrówki należące do grupy chrząszczy rudych. Mrówki te żyją w lasach iglastych i mieszanych, gdzie budują gniazda w postaci dużych kopców. Gniazdo to składa się głównie z igieł i wydobytych cząstek gleby zebranych podczas budowy podziemnej części gniazda. Mrówki te są pospolite i bardzo ważne dla ekosystemów leśnych, ale jakie grzyby występują w ich bezpośrednim otoczeniu i mrowiskach i jak wpływają na życie tych owadów społecznych? Nie wiadomo jeszcze, czy

Mrowisko.Fot. M.Kochanowski
Mrowisko.Fot. M.Kochanowski

Woreczki policzkowe mrówki są częścią jej układu trawiennego.

„Wyniki wcześniejszych badań sugerują, że obecność mrówek na głowach mrówek jest powiązana z życiem społecznym tych owadów. Mrówki z łatwością żywią się od siebie płynnym, pożywnym pokarmem. Aby móc to zrobić, mrówka musi mieć w przewodzie pokarmowym organ, rurkę, przez którą mrówka pobiera wszystkie cząstki stałe podczas karmienia lub w ramach utrzymywania ciała i gniazda w czystości. „Poprzednie badania wykazały, że guzki policzkowe tworzące się w kieszonkach policzkowych często składają się z materiału grzybowego, w tym grzybni i zarodników” – napisali autorzy. Wyjaśnię badania.

Dotychczas z woreczków policzkowych Gaali wyizolowano zróżnicowaną grupę bakterii w ramach badań flory bakteryjnej worków policzkowych przeprowadzonych przez mikologów z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość wyizolowanych grzybów to znane gatunki związane ze środowiskami ściółki leśnej. Uzyskane w trakcie badań dwie wolno rosnące kolonie z ciemnymi strzępkami okazały się jednak wyraźnie odmienne od innych opisanych dotychczas gatunków grzybów.

Zawartość grudek policzkowych Gaariego. Fot. I. Baku.
Zawartość grudek policzkowych Gaariego. Fot. I. Baku.

Zespół Ogrodu Botanicznego UW współpracował z mikologami z Instytutu Biologii Ewolucyjnej i Instytutu Botanicznego Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W. Szafer z PAN przeprowadził analizę wyizolowanych szczepów, opisując ich morfologię i ustalając miejsce filogenetyczne na drzewie życia.

„Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że są to nowe, nieopisane wcześniej gatunki grzybów z rodziny Trichomeridae. Ten nowy grzyb nazwano Formicomyces microglobosus”, gdzie pierwsza część, czyli nowa nazwa rodzajowa, odnosi się do gatunku. izolacja szczepu od mrówki i druga część, czyli nowa. Nazwa gatunkowa nawiązuje do małych kulistych komórek, które występują na końcach strzępek tego grzyba. “raport.

Formicomyces microglobosus spp. Pasek=10μm 3. fotografia. M. Pientek i I. Shedlecki
Formicomyces microglobosus spp. Pasek=10μm 3. fotografia. M. Pientek i I. Sjedrecki

I przypominają, że wśród przedstawicieli rodziny Trichomeridae wiele gatunków stad współistnieje z mrówkami, szczególnie w subtropikalnych strefach klimatycznych. „Izolacja nowego gatunku grzybów należących do tej rodziny od mrówek pospolitych w strefach klimatu umiarkowanego wskazuje, że coraz powszechniejsze stają się interakcje symbiotyczne pomiędzy mrówkami a przedstawicielami tej rodziny grzybów. W przypadku interakcji pomiędzy F. microglobosus i F microglobosus kwestia natury tej interakcji i jej powszechności pozostaje nierozwiązana, a opis nowego gatunku grzyba z guzka policzkowego mrówki sugeruje również, że ten konkretny narząd może być źródłem jego izolacji istnieje wiele wcześniej nieopisanych gatunków drobnoustrojów” – napisali naukowcy.

Nauka polska

Wychodzę/Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *