Nowy gatunek grzyba | Uniwersytet Warszawski


Naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Botanicznym. Władysław Zafar z Polskiej Akademii Nauk odkrył nowy gatunek grzyba wyizolowany z woreczków policzkowych gaali. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Fungal Biology.

Wiele grzybów wchodzi w interakcję z mrówkami. Jako reprezentatywny przykład grzybów owadzich znane są te, które pasożytują na mrówkach (Owady Futhera): mrówka pandoralub mech klubowy (Rodzaj Ophiocordyceps), zakażone owady szybko giną. Ale mrówki i grzyby również wykazują mutualizm, czyli wzajemne korzyści. Jak dotąd najbardziej znany jest ścisły związek między mrówkami grzybowymi i grzybami z rodziny szparagowatych, przy czym mrówki grzybowe hodują te pożywne grzyby na fragmentach liści zbieranych do mrowisk. To jest coś.

Symbioza między mrówkami i grzybami

Ostatnie badania wykazały, że symbiotyczne interakcje między mrówkami i grzybami są częstsze niż wcześniej sądzono. Przykładem stosunkowo niedawno opisanej interakcji jest odkrycie grzybów należących do rodziny. Trichomelidae, Czarne drożdże zawierające tzw.

Specyficzna część układu trawiennego mrówki, woreczek policzkowy, jest szczególnie ważna dla symbiozy mrówko-grzybowej. W ramach badań flory worków policzkowych gaali mikolodzy z Ogrodu Botanicznego UW wyizolowali zróżnicowaną grupę bakterii. Dostali je z guza na policzku, który utworzył się w torebce.

– Większość wyizolowanych grzybów to znane gatunki związane ze środowiskami ściółki leśnej. Jednak uzyskane w trakcie badań dwie wolno rosnące kolonie z ciemnymi strzępkami okazały się wyraźnie odmienne od innych opisanych dotychczas gatunków grzybów, powiedział główny autor nowej pracy Igor Szedlecki z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego: Grzyby w „Biologii grzybów”.

Analiza odkształceń

Zespół badaczy z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego współpracował z mikologami z Instytutu Biologii Ewolucyjnej i Instytutu Botanicznego Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Władysław Zafar z PAN podjął się analizy wyizolowanych szczepów, zarówno pod kątem opisu ich morfologii, jak i określenia ich filogenetycznego miejsca na drzewie życia.

– Szczepy izolowano pod stereomikroskopem. lornetka. Ustaliliśmy, że są to nowe, nieopisane wcześniej gatunki grzybów, należące do rodziny Mycodae. Trichomelidaemiędzy innymi grzyby, które przerastają ściany kartonowych mrówek – wyjaśnia Igor Siedlecki.

Zdecydowano o nowej nazwie grzyba Formicomyces microglobosusTutaj pierwsza część, nazwa zwyczajowa, odnosi się do izolacji szczepu grzyba od mrówki, a druga część, nazwa gatunku, odnosi się do małych kulistych komórek, które występują na końcach strzępek tego grzyba.

pomiędzy przedstawicielami rodziny Trichomelidae Wiele linii gatunków współistnieje z mrówkami, szczególnie w klimacie subtropikalnym. Izolacja nowego gatunku grzyba należącego do tej rodziny od mrówki pospolitej w strefie klimatu umiarkowanego może wskazywać na coraz częstsze występowanie symbiotycznych interakcji między mrówkami a przedstawicielami tej rodziny grzybów.

– W przypadku interakcji F. mikroglobosus Pytania dotyczące natury tej interakcji i jej powszechności pozostają otwarte i wymagają dalszych badań. Odkrycie nowego gatunku grzyba w masie policzkowej mrówki wskazuje, że ten konkretny narząd może być źródłem izolacji dużej liczby wcześniej nieopisanych gatunków drobnoustrojów – podsumowuje ustalenia Igora Shedleckiego.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *