zagrożony gatunek znaleziony w drzewie


Na pniu drzewa na terenie szkoły podstawowej w Isabellinie (pow. Legionów) odkryto bardzo rzadki gatunek chrząszcza.

Drzewo zakwalifikowano do usunięcia, gdyż jego stan stwarzał zagrożenie dla uczniów. Ten chrząszcz, czyli krab pustelnik, został znaleziony w pniu przez pracownika starostwa powiatowego w Legionowie. Krab pustelnik dębowy jest gatunkiem wpisanym na Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych Światowej Unii Ochrony Przyrody, a także jako gatunek najważniejszy (priorytetowy) w Załączniku II Dyrektywy Środowiskowej.

Po zgłoszeniu cennego odkrycia Warszawska Dyrekcja Ochrony Środowiska i Regionów podjęła decyzję o przeniesieniu kikuta do naturalnego siedliska tego gatunku chrząszcza. Jak poinformował oddział wojewódzki w Legionowie, „drzewo zostało usunięte w obecności dr Tomasza Javorskiego z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa i pracowników Nadleśnictwa Jabłona. Larwy zabezpieczono, a pnie zabrano kompleks leśny w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Dworu Mazowieckiego, obszar Natura 2000 funkcjonujący pod nazwą Ostoja Nowodvorska.

Zdjęcie: Regionnovo CountySource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *