Jakie drzewa mo¿na wyci±æ na w³asnej dzia³ce bez pozwolenia w 2024 roku? Zadecyduj± centymetry i gatunek


Wiosna to dobry sezon na przygotowanie ogrodu. W niektórych sytuacjach może zaistnieć konieczność wycięcia drzew lub krzewów, które wymagają usunięcia ze względów estetycznych lub bezpieczeństwa. Wtedy pojawia się pytanie, czy da się to zrobić samodzielnie.

obejrzyj wideo
Tak się wściekł, że zerwał wycieraczkę.był sam sobie winien

Do 2024 r. wycinanie drzew bez pozwolenia będzie skutkować wysokimi karami.

Postępuj zgodnie z art. 83 § 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) „Usunięcie drzew lub krzewów z terenu posesji lub jej części wydaje się na wniosek właściciela. Można to zrobić po terminie”. uzyskanie zezwolenia na „posiadanie nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości”. Zgodę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Jednakże wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę właściciela nieruchomości i właściciela. Wymagane również:

 • Oświadczenie o prawnej własności nieruchomości.
 • Możliwość uzyskania zgody właściciela nieruchomości.
 • Nazwa gatunku drzewa lub krzewu.
 • Obwód pnia mierzony jest na wysokości 130 cm.
 • Informacja o wielkości powierzchni, z której obiekt zostanie usunięty.
 • Informacje o lokalizacji, przyczynie i dacie zaplanowanego usunięcia drzew lub krzewów oraz o tym, czy usunięcie ma na celu działalność gospodarczą.
 • Rysunki, mapy lub plany zagospodarowania działki przygotowane przez licencjonowanego projektanta
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych lub ponownego zalesiania.
 • Decyzje dotyczące uwarunkowań środowiskowych.

Usunięcie, zniszczenie lub uszkodzenie drzew lub krzewów bez niezbędnych zezwoleń podlega karze grzywny nakładanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Opłata za usunięcie zostanie podwojona. Jeżeli jednak pozyskiwanie drewna jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, „karę administracyjną ustala się w wysokości opłaty, jaka zostałaby poniesiona, gdyby nie było takiego zwolnienia”.

Jakie drzewa mogę wyciąć na mojej posesji bez pozwolenia?

W przypadku drzew określonych ww. przepisami nie są wymagane pozwolenia. Należą do nich między innymi:

 • Krzewy rosną w gronach o powierzchni do 25 metrów kwadratowych.
 • Powierzchnia krzewów porośnięta roślinami ozdobnymi.
 • Drzewa o wysokości do 5 cm i obwodzie pnia nieprzekraczającym 80 cm, np. topola, wierzba, klon jesionowy i klon srebrzysty.
 • Kasztanowce, robinia akacjowa i platany klonowe mają obwód pnia do 65 cm i wysokość do 5 cm.
 • Inne gatunki drzew o wysokości do 5 cm i obwodzie pnia nieprzekraczającym 50 cm.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *