“Złota krew” to najrzadszy gatunek krwi na świecie. Czym się wyróżnia?


Przez długi czas uważano, że najrzadszą grupą krwi jest grupa AB Rh-, jednak nie jest to prawdą. Niedawno zidentyfikowano kolejną szczególną grupę krwi, którą posiadają jedynie 43 osoby na świecie. Po raz pierwszy została zidentyfikowana u australijskiej Aborygenki w 1961 roku.

Co to jest „złota krew”?

Tak zwana złota krew jest uważana za najrzadszą grupę krwi na świecie. Różnią się od innych grup tym, że mają czynnik Rh zero (Rh null), który nie jest ani dodatni, ani ujemny i nie mają żadnego z antygenów 61 Rh. Zdaniem naukowców jedynie 43 osoby mają „złotą krew”, a badania potwierdziły u nich obecność Rh zero. Oznacza to, że może się nim pochwalić jedynie 1 na 6 milionów osób.

„Złotą krew” można dziedziczyć pod warunkiem, że odziedziczy się mutację genu RHCE od rodziców. Dlatego do uzyskania współczynnika Rh-zero wymagane są dwie kopie zmienionego genu. Jednakże posiadanie tak niezwykłych cech wiąże się z pewnym ryzykiem. W przypadku choroby lub wypadku uzyskanie właściwej grupy krwi do transfuzji może być trudne. Istnieje również pozytywna strona posiadania elementu Rh zerowego. Osoby z tą grupą krwi mogą zostać dawcami z innymi grupami krwi.

Co warto wiedzieć o grupach krwi?

Istnieją cztery grupy krwi: A, B, AB i 0, każda z dodatnim lub ujemnym, tzw. czynnikiem Rh. Istnienie grup krwi odkryto w 1901 roku. Posiadanie określonej grupy krwi jest cechą stałą, która stabilizuje się około drugiego roku życia. Grupy krwi składają się z zestawu antygenów (specjalnych białek) obecnych na czerwonych krwinkach, czyli czerwonych krwinkach. Czerwone krwinki mogą przenosić wiele specyficznych antygenów, co oznacza, że ​​istnieje wiele układów grupowych krwi (do tej pory opisano 32). Najważniejsze z nich to układ grup głównych AB0 i układ Rh.

Podział na cztery podstawowe grupy z systemu AB0 przedstawia się następująco:

  • Grupa 0 – Brak antygenu w komórkach krwi, obecność przeciwciał anty-A i anty-B.
  • Grupa A – zawiera antygeny A i przeciwciała anty-B
  • Grupa B – zawiera antygen B i przeciwciała anty-A
  • Grupa AB – ma antygeny A i B i nie ma przeciwciał

Organizm wytwarza przeciwciała przeciwko antygenom z układu ABO, których sam nie posiada.

Oprócz antygenów A i B wyróżniamy także antygen D, który określa czynnik Rh+ lub Rh-. Jeśli masz antygen D, mówimy o grupie krwi Rh dodatniej (która dotyczy 85% ludzi), ale jeśli nie masz antygenu D, mówimy o grupie krwi Rh ujemnej (tylko 15%). Jednak „złota krew” ma współczynnik Rh, który nie jest ani dodatni, ani ujemny.

Dokładne określenie grupy krwi jest konieczne podczas przetaczania krwi, leczenia chorób krwi czy też ciąży (w przypadku rozbieżności serologicznych). Aby bezpiecznie przetaczać krew, osoba potrzebująca transfuzji krwi musi mieć kompatybilny układ AB0 i Rh. W nagłych przypadkach grupę krwi O Rh- można przetoczyć osobom o różnych grupach krwi. Grupa O jest uważana za grupę uniwersalną, która nie konkuruje z innymi grupami krwi. Niebezpieczne reakcje potransfuzyjne powstają, gdy do krwi przetacza się antygeny, których pacjent nie posiada.

Zobacz też:

Teoria krwi – jak znaleźć miłość zgodnie z grupą krwi

kalkulator grupy krwi dziecka

7 cech charakterystycznych dla osób z grupą krwi ASource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *