Inwazyjne gatunki roślin i zwierząt. UE poszerzy listę. Co się na niej znajdzie? – Gospodarka


Proponuje się dodać do wykazu następujące pozycje: Morwa, szerszeń azjatycki, rak błękitny, kret amurski, bóbr kanadyjski, jeleń sika (wschodni), norka amerykańska. W odniesieniu do bobra kanadyjskiego i jelenia sika, zgodnie z przekazanymi informacjami, gatunki te definiuje się jako IGO, które stanowią zagrożenie dla Polski i podlegają szybkiej eksterminacji.

GDOŚ Komisja Europejska planuje rozszerzenie listy inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej, zawartej w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. Wyjaśniono, że. zawiera 88 gatunków, w planach jest dodanie kolejnych 27, w tym 21 zwierząt i 6 roślin.

Gatunki inwazyjne szkodzą Europie

„Dla każdego z tych gatunków Komisja Europejska we współpracy z Forum Naukowym przeprowadziła analizę ryzyka, na podstawie której doszła do wniosku, że gatunki te stanowią organizacje pozarządowe stanowiące zagrożenie dla UE. Analiza obejmuje : W szczególności kraje, w których gatunek ten już występuje lub może wystąpić w przyszłości, oraz skutki środowiskowe i gospodarcze” – podała w oświadczeniu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

GDOŚ ogłosił, że ma czas do 5 czerwca na przedstawienie uwag do proponowanej IGO i dostarczenie dodatkowych informacji na temat wykorzystania gatunku, jego wartości handlowej, rozprzestrzeniania się w kraju, doświadczeń w zwalczaniu itp.

Polska jest także atakowana przez obce gatunki

Przypomnijmy, że ocieplenie klimatu dociera do południowo-wschodniej Polski.
Zaczynają na przykład pojawiać się ukraińskie ptaszniki (duże, jadowite pająki), a żółwie amerykańskie konkurują z znajdującymi się pod ich ochroną rodzimymi żółwiami błotnymi.

Afrykańskie kleszcze i komary z Bliskiego Wschodu przybyły do ​​wschodnich Niemiec i dlatego oczekuje się, że pojawią się w naszym kraju. Kilka lat temu zdaliśmy sobie sprawę z inwazji biedronek z Azji. Ukąszenia biedronki powodują alergie. Wiele lat temu w zbiornikach balastowych statków do Morza Bałtyckiego przywieziono do Morza Bałtyckiego gatunek kraba północnoamerykańskiego, wcześniej nieobecny w tej części Europy.

PAP/SWSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *